Leger des Heils ReShare

Van de 20 miljoen kg kleding en textiel die bij Leger des Heils ReShare jaarlijks wordt ingezameld, is niet alles herdraagbaar.
Om toch maximaal te hergebruiken, hebben ze met ons de samenwerking opgezocht. Wij pakken hier de draad op.
Zo wordt het onherdraagbare textiel in onze fabriek vervezeld en omgezet tot circulair garen.
Uiteindelijk worden er van dit garen nieuwe T-Shirts gemaakt voor de ReShare winkels.

Wijngaarden Veiliggoed

In samenwerking met Wijngaarden Veiliggoed is voor haar klanten een seminar georganiseerd bij ons op locatie. Tijdens de interactieve ochtend kregen zij o.a. een rondleiding door de fabriek, een presentatie en een uitgebreide lunch na afloop. Wij willen namens Circularity B.V. en Wijngaarden Veiliggoed alle bedrijven bedanken voor hun aanwezigheid en interesse.

Samen, voor een circulaire toekomst.